Skip to content

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Törvény meghatározza azoknak a körét, akik kötelesek a térítési díjat megfizetni. Az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április 1-jéig állapítja meg.

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni:

  • átutalással, vagy
  • készpénzzel az otthon pénztárába.

Intézményi térítési díj a Dorothea Otthonban 8.600,- Ft/nap.

A Dorothea Otthon kijelölt szobáiban, egyszeri belépési hozzájárulást kell fizetni, amely 1 971 000 Ft.

Lásd: Dokumentumtár → Belépési Hozzájárulás

Az alaptevékenységbe nem tartozó szolgáltatások térítési díjai:

A fodrászat, pedikűr, masszázs külső vállalkozóval történt előzetes megegyezés alapján, az ellátott nevére – számla ellenében – a vállalkozónak fizetendő. A szolgáltatások térítési díjai a hirdetőtáblán ki vannak függesztve.

Back To Top