skip to Main Content

1. ÉRDEKLŐDÉS

Mielőtt kérelmet nyújt be, érdemes tájékozódni az intézményről.

Előzetes időpont egyeztetést követően szívesen fogadjuk az érdeklődőket személyes találkozás keretében.

Célunk az ellátást igénylőt hozzásegíteni, hogy a számára legmegfelelőbb idősotthont tudja kiválasztani. Tájékozódhat az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról, az intézményi élet szép és árnyékos oldalairól egyaránt.

Telefonon, valamint e-mailben is kérhet felvilágosítást elérhetőségeinken. Ide kattintva, elérhető.

2. ELHELYEZÉS IGÉNYLÉSE – KÉRELEM

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője indítványára történik.

Az elhelyezés iránti kérelmet szóban, vagy írásban lehet indítványozni.

A kérelemhez csatolni szükséges a következő dokumentumokat, melyek a Dokumentumtár menüpont alatt letölthetők:

  • egészségi állapotra vonatkozó igazolás;
  • értékelő adatlap;
  • jövedelem és vagyonnyilatkozat – csak abban az esetben, ha a kérelmező, ill. más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetését;
  • személyes okmányok, orvosi igazolások, zárójelentések, nyugdíjas igazolvány másolatát.

Az Otthon a szolgáltatásra vonatkozó igényt az érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja a törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése.

3. ELŐGONDOZÁS

A kérelem beérkezése után, időpont egyeztetést követően az intézmény munkatársai előgondozást végeznek a kérelmező tartózkodási helyén, melynek során az előgondozást végző személy:

* tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő:

  • életkörülményeiről,
  • egészségi állapotáról,
  • szociális helyzetéről a megfelelő személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében;

* továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.

Az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot, mely során megállapítja annak napi mértékét. A gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint kell megvizsgálni.

Felvételre a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet megléte, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények fennállása esetén van mód.

4. ELLÁTÁS MEGKEZDÉSE

Az előgondozást követően a kérelmező értesítést kap arról, hogy jogosult-e az intézményi ellátásra.

Az elutasítást minden esetben írásban kell közölni a kérelmezővel.

A férőhely elfoglalására várakozni kell, ezért a kérelmező ill. hozzátartozója értesítést kap az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról.

A férőhelyek elfoglalása többnyire a kérelmek beadási sorrendjének megfelelően történik. A soron kívüli elhelyezés iránti igényekről az intézmény vezetője dönt.

Back To Top