Skip to content

1. ÉRDEKLŐDÉS

Mielőtt kérelmet nyújt be, érdemes tájékozódni az intézményről.

Előzetes időpont egyeztetést követően szívesen fogadjuk az érdeklődőket személyes találkozás keretében.

Célunk az ellátást igénylőt hozzásegíteni, hogy a számára legmegfelelőbb idősotthont tudja kiválasztani. Tájékozódhat az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról, az intézményi élet szép és árnyékos oldalairól egyaránt.

Telefonon, valamint e-mailben is kérhet felvilágosítást elérhetőségeinken. Ide kattintva, elérhető.

2. ELHELYEZÉS IGÉNYLÉSE – KÉRELEM

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője indítványára történik.

Az elhelyezés iránti kérelmet szóban, vagy írásban lehet indítványozni.

A kérelemhez csatolni szükséges a következő dokumentumokat, melyek a Dokumentumtár menüpont alatt letölthetők:

  • egészségi állapotra vonatkozó igazolás;
  • értékelő adatlap;
  • jövedelem és vagyonnyilatkozat – csak abban az esetben, ha a kérelmező, ill. más személy nem vállalja az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetését;
  • személyes okmányok, orvosi igazolások, zárójelentések, nyugdíjas igazolvány másolatát.

Az Otthon a szolgáltatásra vonatkozó igényt az érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja a törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése.

3. ELŐGONDOZÁS

A kérelem beérkezése után, időpont egyeztetést követően az intézmény munkatársai előgondozást végeznek a kérelmező tartózkodási helyén, melynek során az előgondozást végző személy:

* tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő:

  • életkörülményeiről,
  • egészségi állapotáról,
  • szociális helyzetéről a megfelelő személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében;

* továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.

Az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot, mely során megállapítja annak napi mértékét. A gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint kell megvizsgálni.

Felvételre a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet megléte, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények fennállása esetén van mód.

4. ELLÁTÁS MEGKEZDÉSE

Az előgondozást követően a kérelmező értesítést kap arról, hogy jogosult-e az intézményi ellátásra.

Az elutasítást minden esetben írásban kell közölni a kérelmezővel.

A férőhely elfoglalására várakozni kell, ezért a kérelmező ill. hozzátartozója értesítést kap az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról.

A férőhelyek elfoglalása többnyire a kérelmek beadási sorrendjének megfelelően történik. A soron kívüli elhelyezés iránti igényekről az intézmény vezetője dönt.

Back To Top