Skip to content

A Dorothea Otthon az alapító szándékából adódóan a tevékenység megvalósítása során elengedhetetlennek tartja mindazokat a keresztény és emberi értékek előtérbe helyezését, amelyek az idős ember mindennapi ápolása-gondozása során a teljes körű ellátás biztosítása érdekében minden körülmények között biztosít az Otthon ellátottjai számára.

Fontosnak tartjuk, hogy a jogszabályi háttérrel rendelkező intézményi rendszerbe bekerülő idős ember az ellátás során mindvégig megőrizhesse az alkotmányban rögzített emberi méltósághoz, szabad mozgásához való jogát.

A Dorothea Otthon működésének lényeges eleme, hogy az otthon személyzete a napi munkája során ne csupán rutinból cselekedjék, hanem hivatástudatból, az idős emberek iránti tiszteletből, a keresztény hitnek, a szakma követelményrendszerének megfelelő, minden munkamozzanat megalapozott, szerzett, tanult ismereteken nyugvó, tudatos tevékenység legyen. Fontos szempont, hogy munkatársaink szakmai és általános emberi intelligenciája átlagon felüli legyen. Hisszük, hogy csak magas fokú hozzáértéssel nyújthatunk megnyugtatóan színvonalas, minőségi szolgáltatást intézményünkben, ahol a munka tárgya maga az idős ember, aki értékes és fontos tagja a társadalomnak.

Back To Top