Skip to content

A Dorothea Otthon lelkisége és létrehozásának története

Az utóbbi évtizedekben a felgyorsult életvitel és a több generációs együttélések megszűnése, illetve az urbanizáció magával hozta, hogy társadalmunkban, sok esetben az idős ember elmagányosodik és betegen, egyedül kell szembenézzen az időskor mindennapi kihívásaival. Dorothea Otthonunkat 2004-ben azzal a célkitűzéssel kezdtük el működtetni, hogy az idős emberek magányának fájdalmát megpróbáljuk enyhíteni. Testi – lelki szükségleteik kielégítésével, a róluk való gondoskodással szeretnénk megéreztetni velük, hogy Isten és sok ember szemében még most is fontosak és értékesek.

Az otthon építése és megalapítása idején (1998-2004) ferences lelkiségünkből fakadó alapvető célként tűztük ki, hogy fent megfogalmazott értékek jegyében kívánjuk működtetni és fenntartani a Dorothea Otthont, ami Flüe-i Szent Miklós (Svájc védőszentje) feleségének a nevét viseli.

A fenti cél megvalósulását segítette sok-sok jótevő is, akik munkájukkal, szaktudásukkal, adományaikkal, lelki támogatásukkal, imádságukkal, biztatásukkal mellettünk álltak már a kezdeteknél, és a későbbi évek folyamán is.

* Hála és köszönet Bali Katalin Kapisztrána alapító nővérünk bátorságáért és az isteni gondviselésbe vetett rendíthetetlen bizalmáért, aki hitt abban, hogy a semmiből elindulva is lehet nagyot alkotni Isten dicsőségére. Hitt abban, hogy a jó ügy mellé sok jó szándékú ember be fog csatlakozni és ebben a hitében nem is csalatkozott. A jó Isten jutalmazza meg őt az örök boldogság ajándékával!

* Köszönettel és hálával gondolunk mindazokra, akik döntéseikkel vagy adományaikkal a Dorothea Otthon létrejöttének az anyagi lehetőségeit megteremtették. Ferencz Miklós, 1992-ben Kozármisleny polgármestereként, a kozármislenyi önkormányzat képviseletében telket adományozott az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei szerzetes közösségnek arra a célra, hogy a telken a nővérek részére egy kolostor, egy templom és a későbbiek folyamán egy szociális létesítmény épüljön. Mindez két ütemben valósult meg: 1992-1997 között készült el és lett felszentelve a Flüe-i Szent Miklós templom és a kolostor, majd 1998-2004 között épült fel a Dorothea Otthon.

* Viczencz Ottó tervező mérnök úr tervezte meg ezt az egész komplexumot, Eördögh István mérnök úr koordinálta a kivitelezést. Eberli József atya, Svájcban az adománygyűjtő munkálatokat vezényelte. További nagyobb anyagi támogatást kaptunk a Magyarországi Rendfőnöknők Konferenciájától, a Renovabis segélyszervezettől, a Franz Hilf segélyszervezettől, Priscilla Celi belga nővér által szervezett adománygyűjtő szervezettől és még sok más magánszemélytől. Az otthon kiváló felszereltsége nagy részben Ervin Eberli úr által szervezett svájci HIOB-szállítmányoknak köszönhető.

* Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei képviseletében Bali Katalin Kapisztrána alapító nővérünk a templom és kolostor létrehozásán buzgólkodott és elindította az idősek otthona építését. 1999-től Dánél Mária Francesca nővér volt az, aki az idősotthon építési munkáit a rend részéről összefogta, és elöljáróként minden irányba ápolta a kapcsolatokat, majd az építkezés befejezésekor 2004-ben a Dorothea Otthon megalapításában, beindításában, a működési engedélyek megszerzésében is kiemelkedő szerepe volt.

* 2004-2014-ig az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei fenntartásában és vezetésében működött a Dorothea Otthon. A tulajdonjogot megtartva, 2014-től a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománynak adtuk át a fenntartói jogokat és feladatokat 5 évre.

Hiszünk abban, hogy az emberi élet értékességét nem a megszerzett javak és sikerek határozzák meg, hanem az Istentől kapott emberi méltóság. Ezért idős korban, amikor számtalan veszteséget kell átélniük és elszenvedniük, mely megfosztja őket a teljesítőképességtől, értékes kapcsolatoktól, fizikai és szellemi frissességtől, fiatalos erőtől a segítő személyzet hidalhatja át ezeket a hiányokat. Ezért a tisztelet és megbecsültség, az itt dolgozó személyzetet is megilleti.

Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei
és a Dorothea Otthon dolgozói

Back To Top